Estrella

Under fyra intensiva dagar och vid fyra unika evenemang på Frihamnen, specifikt på Kajskjul 105, hade vi privilegiet att samarbeta med Estrella som strävade efter maximal synlighet. Vi skapade en exklusiv aktivering på evenemangsområdet enbart för Estrella. Där brandade vi inte bara ytan med Estrellas färger, produkter och logotyp, utan vi engagerade också gästerna i tävlingar som skapade buzz, delning och ett minnesvärt intryck.

one of us

estrella

Vår aktivering genererade en imponerande respons från både deltagare och chipsentusiaster. Estrellas närvaro som samarbetspartner var omöjlig att ignorera, inte bara på den avskilda ytan där Estrellas logotyp dominerade, utan även på alla barer och matstånd. Det blev ett bra sammarbete med en tydligt vision och märkbar utdelning

se mer